ผลิตภัณฑ์นม (Milk Products)

เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงคุณภาพจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ และยุโรป

สำหรับทำเครื่องดื่มนมสด ชานมไข่มุก โกโก้ กาแฟ ไอศกรีม บิงซู นมอัดเม็ด ขนมรสนม และเบเกอรี่ต่างๆ

มีผลิตภัณฑ์นมผงชนิดต่างๆ ดังนี้ 

...หัวนมผงเต็มไขมัน (Whole Milk Powder หรือ Full cream milk Powder)

...นมผงพร่องมันเนย (Buttermilk Powder)

...หางนมไขมันต่ำ (Partly Skimmed Milk Powder)

...เวย์ผง(Whey Powder)


 • IMG_20200411_155012.jpg
  เป็นหัวนมผงเต็มไขมัน ยี่ห้อ nzmp ผลิตจากโรงงาน Fonterra ประเทศนิวซีแลนด์ผลิตจากนมโคแท้ 100% โดยขบวนการ Spray dry มีไขมัน 26% MSNF 72% (Protein 26% Lactose 38%)มีกลิ่มหอมนมสดธรรมชาต...

 • img1614795682060.jpg
  เป็นหัวนมผงเต็มไขมัน ยี่ห้อ Westpro ผลิตจากโรงงาน Westland ประเทศนิวซีแลนด์ผลิตจากนมโคแท้ 100% โดยขบวนการ Spray dry มีไขมัน 26% MSNF 72% (Protein 26% Lactose 38%)มีกลิ่มหอมนมสดธรรม...

 • IMG_20151121_104947.jpg
  เป็นหัวนมผงเต็มไขมัน ยี่ห้อ Taturan ผลิตจากประเทศออสเตรเลียผลิตจากการนำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นมผงต่างๆมารวมกัน มีไขมัน 26% MSNF 72% (Protein 26% Lactose 38%)แต่งกลิ่มหอมนม เหมาะสำหรับ...

 • IMG_20160831_074030.jpg
  เป็นนมผงพร่องมันเนย ยี่ห้อ nzmp ผลิตจากโรงงาน Fonterra ประเทศนิวซีแลนด์ผลิตได้จากการแยกมันเนยออกจากครีมเข้มข้นที่ได้จากน้ำนมโค แล้วนำส่วนที่แยกได้มาผ่านขบวนการ Spray dryมีไขมัน 6% ...

 • img1591411534493.jpg
  เป็นนมผงไขมันต่ำ ยี่ห้อ nzmp ผลิตจากโรงงาน Fonterra ประเทศนิวซีแลนด์ผลิตจากน้ำนมโคแท้ ที่แยกไขมันและครีมออก แล้วนำมาผ่านขบวนการ Spray dry มีไขมัน 2% MSNF 95% (Protein 35% Lactose 5...

 • IMG_20160817_115357.jpg
  เป็นเวย์ผงชนิด 50% Demineralized ยี่ห้อ Euroserum จากฝรั่งเศษผลิตจากน้ำนมโคที่แยกครีม มันเนย และเนยแข็งออก แล้วนำมาผ่านขบวนการ Spray dry ละลายง่ายมีไขมัน 0% MSNF 97% (Protein 13% L...

 • IMG_20190827_121608.jpg
  เป็นเวย์ผงชนิด สวีทเวย์ ยี่ห้อ epi ผลิตจากโรงงานในประเทศฝรั่งเศษผลิตจากน้ำนมโคที่แยกครีม มันเนย และเนยแข็งออก แล้วนำมาผ่านขบวนการ Spray dry มีไขมัน 0% MSNF 97% (Protein 13% Lactose...