น้ำตาลเดกซ์โตรส (Dextrose)

นำ้ตาลเดกซ์โตรส (Dextrose Monohydrate) ให้ความหวานน้อย ช่วยลดจุดเยือกแข็งทำให้ไอศกรีมนิ่มขึ้น ละลายช้าลง

- บรรจุถุงละ 25 kg. ราคา 750 บาท