เครื่องปั่นไอศกรีม (Batch Freezes)

เป็นเครื่องปั่นไอศกรีมสำหรับการผลิตไอศกรีมแบบมืออาชีพ ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงทั้งปริมาณและได้คุณภาพไอศกรีมที่ดี เนื้อนุ่มเนียน เช่น ไอศกรีมเจลาโต้ ไอศกรีมโยเกิร์ต ไอศกรีมซอร์เบท-เชอร์เบท

เป็นเครื่องปั่นไอศกรีมแนวนอนมีความจุถังปั่น 7, 10 และ15 ลิตร ฝาปิดเปิดด้านหน้า พร้อมช่องไหลออกของไอศกรีม เพื่อความสะดวกในการทำงาน และทำริ้วเกลียวของไอศกรีมได้สวยงาม ติดตั้งสายนำ้ ก็อกนำ้ พร้อมต่อท่อนำ้ร้อนสำหรับล้างถังปั่นได้


  • WP_20131021_001.jpg
    Batch Freezer รุ่น BA 7- เป็นเครื่องปั่นไอศกรีมแนวนอนมีความจุถังปั่น 7 ลิตร ปั่นไอศกรีมได้สูงสด 4 กก. ในเวลา 10 นาที- ฝาปิดเปิดด้านหน้า พร้อมช่องไหลออกของไอศกรีม เพื่อความสะดวกในกา...

  • WP_20131021_003.jpg
    Batch Freezer รุ่น BA 10- เป็นเครื่องปั่นไอศกรีมแนวนอนมีความจุถังปั่น 10.5 ลิตร ปั่นไอศกรีมได้สูงสด 7 กก. ในเวลา 10 นาที- ฝาปิดเปิดด้านหน้า พร้อมช่องไหลออกของไอศกรีม เพื่อความสะดวก...

  • WP_20131021_002r.jpg
    Batch Freezer รุ่น BA 15- เป็นเครื่องปั่นไอศกรีมแนวนอนมีความจุถังปั่น 15 ลิตร ปั่นไอศกรีมได้สูงสด 10 กก. ในเวลา 15 นาที- ฝาปิดเปิดด้านหน้า พร้อมช่องไหลออกของไอศกรีม เพื่อความสะดวกใ...