มอลโตเดกซ์ตริน (Maltodexdrin)

 ใช้เป็นส่วนผสมในไอศกรีมเพื่อเพิ่มเนื้อฟู และเหนียวนุ่มให้กับไอศกรีมนม ไอศกรีมเชอร์เบท ไอศกรีมซอร์เบท และไอศกรีมโยเกิต
- บรรจุถุงละ 25 กก.
- ราคา 800 บาท