สวีทเวย์ผง eroserum (Sweet Whey Powder)

เป็นเวย์ผงชนิด สวีทเวย์ ยี่ห้อ euroserum จากฝรั่งเศษ

ผลิตจากน้ำนมโคที่แยกครีม มันเนย และเนยแข็งออก แล้วนำมาผ่านขบวนการ Spray dry ละลายง่าย 

มีไขมัน 0% MSNF 97% (Protein 13% Lactose 62%)

บรรจุถุง 25 กก. ราคา 2,000 บาท