กลูโคสผง (Glucose Powder)

กลูโคสผง (Glucose Powder) คือแบะแซหรือน้ำเชื่อมกลูโคสในรูปแบบผง เพื่อสะดวกในการใช้งาน มีคุณสมบัติให้ความหวานน้อย ช่วยให้ไอศกรีมข้นเหนียวหนืด ช่วยรัดนำ้ตาลอื่นๆเพื่อป้องกันการเกิดผลึกเม็ดทรายในไอศกรีม และช่วยลดจุดเยือกแข็งทำให้ไอศกรีมนิ่มขึ้นละลายช้าลง

- บรรจุถุงละ 25 kg. ราคา 1,500 บาท